TRASY A DNY SVOZU

 Svoz směsného komunálního odpadu

pondělí   Anglická 143-167,196,204-455, Boženy Němcové, Dvořákova, Hlavní 258-277, Hlavní 305, Hlavní 314, Hlavní 346-359, Hlavní 388, Hlavní 399-534, Chebská 113-495, Jiráskova, Ke Kasárnům, Kollárova, Komenského, Křižíkova, Luční, Lužická, Na Průhonu, sídliště Vora, Nerudova, Palackého, Plzeňská, Pod Panorámou, Tyršova, U Krakonoše, U Nemocnice, U ploché dráhy, U rybníčka, Tři Smrky, U Zastávky, Zeyerova, Hamrníky, Zahradní, Růžová, Průběžná, Ve vilkách, Havlíčkova
 
úterý 17. listopadu, Bezejmenná, Česká, Družstevní, sídliště Panská pole, Hroznatova 582-501-504, Husova 287-560, Husova 607, Kubelíkova, Nádražní náměstí, Nákladní, Příčná, Na Třešňovce, Stavbařů, U Pily
 
středa 1.Máje, Americká, Dobrovského, Dukelská, Hlavní 45, Hlavní 122-235, Hlavní 319-322, Hroznatova 505-801, Fr. Kafky, Ke Kostelu, Za Školou, Kosmonautů, Mládežnická, Palackého, Polní, Přátelství, Seifertova, Skalníkova, Stavební Mlýn, Šafaříkova, Škroupova, Tepelská, Tomáškova
 
čtvrtek Dusíkova, Chopinova, Purkyňova, Karlovarská, Lesní, Mladějovského, Ruská, Úzká, Kladská, sídliště Vora, Třebízského
 
pátek Anglická, Dykova, Klíčova, Lidická, Poštovní, Skláře, Chotěnov, Stanoviště, Havlíčkova, Česká, Ural

 

Dny svozu odděleně sbíraného odpadu (papír, plast, sklo, bioodpad)

Každá kategorie odděleně sbíraného odpadu je vyvážena zvlášť. Vývoz probíhá každý den vždy v odpoledních hodinách.

pondělí PLAST
úterý PAPÍR
středa BIOODPAD, SKLO 1x14 dní
čtvrtek PLAST
pátek PAPÍR