Správa městských komunikací

Dohled a kontrola (kvalita, záruční lhůty) investičních akcí města týkajících se rozsáhlých oprav veřejných komunikací ve městě Mariánské Lázně.

Aktualizace elektronického pasportu veřejných komunikací a chodníků (mapové podklady jednotlivých veřejných komunikací včetně chodníků, zaměření veřejného osvětlení, uličních vpustí, dopravního značení atd.)