SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Vedoucí pracovník: Michal Faměra
TELEFON: 602 429 792

Středisko svozu komunálního odpadu vzniklo v polovině roku 2008. Od července roku 2008 vyvážíme pro občany města Mariánské Lázně směsný komunální odpad včetně odpadkových košů a dále odděleně sbíraný komunální odpad (papír, plast, sklo). V roce 2009 byla činnost rozšířena o vývoz odpadu od právnických osob a podnikajících fyzických osob. Od června roku 2016 vyvážíme občanům Mariánské Lázně také bioodpad, svoz probíhá každou středu od začátku dubna do konce října.

Provozované činnosti:

- svoz směsných komunálních opadů vč. nebezpečných odpadů
- svoz velkoobjemového odpadu
- přidělování a výměny nádob na odpadky
- organizování svozu tříděných odpadů - plast, papír, sklo, bioodpad

Technika:

Mercedes Benz Axor s nástavbou Ros-Roca 21 m3


Scania G280 DB 4x2 s nástavbou Ros-Roca Olympus 16 m3

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství udělil dne 13.1.2009 společnosti TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., IČ: 25213261 souhlas dle §14 odst. 1 zákona o odpadech k provozování Mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

Směsný komunální odpad občanů (vč. společenství vlastníků bytových jednotek) je vyvážen pravidelně v intervalech, který si občan ve smlouvě stanoví samostatně. 

Frekvence vývozu:
1 x týdně žlutý štítek "1"
2 x týdně žlutý štítek "11"
1 x 14 dní zelený štítek "3"
kombinovaně žlutý štítek "13"

Kombinovaná frekvence vývozu znamená, že odpadová nádoba je v zimním období (listopad – duben) vyvážena 1x týdně a v letním období (květen – říjen) 1 x 14 dní.

Nádoby s frekvencí vývozu 1x 14 dní jsou vyváženy  každý lichý týden.

Občan resp. společenství vlastníků bytových jednotek má na výběr z těchto objemů odpadových nádob. Druh odpadové nádoby se stanoví dle potřeby a produkce směsného komunálního odpadu.

Druhy odpadových nádob: nádoba 80l, 120l, 240l
kontejner 660l, 1100l
!!! MÁ TO SMYSL.     TŘIĎTE ODPAD !!!