VÝTVARNÁ SOUTĚŽ s TDS

28.03.2014 08:20

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky a děti základních a mateřských škol v Mariánských Lázních.

 

Výtvarná soutěž je zaměřená na vybraná témata týkající se životního prostředí lázeňského města:

 

1.     Nakládání s odpady ve městě, svoz odpadů – zaměřené zejména na třídění odpadu v domácnostech. Jak děti doma třídíte odpad ??? Kam odnášíte         papír, plast, sklo ???

2.     Údržba a čištění městských komunikací pracovníky a vozidly TDS.

3.     Mariánské Lázně krásné, čisté město ve kterém si děti hrají (parky, lavičky, fontány, dětská hřiště, hry apod.)…

Výtvarná soutěž je vyhlašována pod záštitou starosty města Mariánské Lázně pana Zdeňka Krále, dále pod patronací vedoucího odboru životního prostředí pana Ing. Pavla Nečase a pod patronací Správy CHKO Slavkovský les zastoupené panem ředitelem Ing. Jindřichem Horáčkem.

Mediálními partnery akce jsou:               Mariánskolázeňské noviny, TV SAT Bohumil Chlad.

Partneři akce jsou:                                    EKO–KOM a.s. Praha, EKODEPON s.r.o. Černošín - Lažany, IGRO s.r.o. Tachov, HANES s.r.o. komunální technika Praha.

Vyhlášení soutěže:                                    březen 2014

Realizace – výkresy dětí:                          duben 2014

Nejlepší výkresy formátu A4 na šířku

z každé třídy cca. 5 Ks

(na zákl. výběru a hodnocení učitele)

převezme po domluvě zástupce TDS do          20. 5. 2014

Vystavení výkresů:                                                  31. 5. 2014 při dnu otevřených dveří TDS areál U Pily

Vyhodnocení a předání cen na M.Ú.:                  červen 2014

Soutěží se o ceny:                                                  3x tablet, 3x.MP3 přehrávač, 3x flashdisk

 

Vybrané vítězné výkresy TDS přenese jako reklamu na tři nově pořízené vozy (svozové vozidlo, samosběrný vůz velký a malý).

Autorská práva - Soutěžící souhlasí s výstavou svých děl na veřejnosti. Vítězové (1-3. místo) výtvarné soutěže souhlasí s instalací vítězných kreseb jako reklamy umístěné na vozy a zařízení TDS, bez nároku na honorář a uplatnění jakýchkoliv autorských práv. Vyhlašovatel se zavazuje, že výkresy použije jen pro potřeby TDS.