Plán činností 13. 7. 2020 – 31. 7. 2020

14.07.2020 13:07

Středisko Údržba zeleně

seče obvod III: ul. Husova, Stavbařů, Dřevěná, Bezejmenná, Družstevní, sídliště Plzeňská a Vora

seče obvod II: ul. Palackého, Skalníkova, Tepelská, Americká, Kubelíkova, sídliště Fr. Kafky a ul. Na Průhonu

dokončuje se stříhání živých plotů na sídlišti Fr. Kafky a ul. Na Průhonu


Středisko Opravy komunikací

oprava chodníku v ul. Dvořákova v rozsahu od ul. Lužická po ul. Chebská

oprava asfaltového povrchu v ul. Husova od viaduktu po ul. Chebská

oprava žulových kostek - Mírové náměstí, Kolonáda

průběžná oprava svislého dopravního značení, obrubníků a jednotlivých i havarijních výtluků

vodorovné dopravní značení - přechody pro chodce v Tepelské ulici (ostatní vodorovné dopravní značení v celém objemu na městských komunikacích bude provedeno subdodavatelskou firmou na základě výběrového řízení)


Středisko Úklid komunikací

odstraňování prorůstů v komunikacích - ručně (pracovníci z ÚP), někde postřik proškolenými pracovníky s povolením OŽP

ruční úklid odpadků - celé město - týdně postupně

pravidelné zametání komunikací samosběrným zametacím vozem dle harmonogramu a stavu komunikací (pondělí a pátek: lázeňská část,úterý - čtvrtek: střídavě a postupně zbylé části města)

jednou za 14 dní odvoz objemného odpadu od stanovišť odpadových nádob

průběžně úklid stanovišť odpadových nádob (poházený odpad) - nejméně dvakrát v týdnu

odstraňování závad dle hlášení (Rozhlas ML atd.)

služba občanům - odvoz objemného odpadu

zalévání stromů dle počasí a požadavku OŽP

mytí dopravního značení a příslušenství na komunikacích

mytí chodníků po sečích a ručním okopávání

mytí zastávek MHD

čištění česel jednou za 14 dní, při deštích vícekrát

čištění zanesených vpustí

dle požadavků OŽP úklid černých skládek


Plán činností ovlivňuje počasí. Dále zdržení může nastat z důvodu okamžitého řešení havarijních situací na komunikacích apod..