Jarní úklid města - Blokové čištění ulic 2017

14.03.2017 11:19

Zimní období končí oficiálně dne 31.3. a od 1.4. se může začít provádět úklid komunikací. Jelikož Mariánské Lázně jsou lázeňské město a umístěné v CHKO, používá se z důvodu ochrany životního prostředí nechemický posyp, tedy posyp inertním materiálem při zimní údržbě. Zpravidla černá drť po roztání sněhu působí velmi nevzhledně a proto pracovníci TDS již s předstihem provádí tzv. úklid nahrubo. Poté iniciativně, v případě příznivého počasí, začíná jarní úklid, jehož převážná část spočívá v blokovém čištění ulic, které jsou označeny dopravními značkami z důvodu přeparkování vozidel tak, aby mohl být proveden řádný úklid.  V souvislosti s tímto úklidem, probíhá úklid i ostatních částí města, vč. příjezdových komunikací a satelitu (Stanoviště, Skláře, Chotěnov, aj.), kde nemusí být dopravní značení. 


Úklid i údržba města probíhají dle zadání města, které je stanoveno ve smlouvě a spočívá v tom, že v první řadě se uklízí lázeňská část a hlavní komunikace po celém městě a v druhé části vedlejší ulice, vč. sídlišť, nakonec okrajové, málo frekventované části města. Je to stejné, jako v jiných městech v ČR i v cizině, kdy začíná úklid v historické nebo jiné významné turistické části města, pokračuje do okolních a ubytovacích čtvrtí a končí v okrajových částech a satelitech. 


Úklid města v Mariánských Lázních musí být dokončen před Zahájením lázeňské sezóny, proto pracovníci TDS budou vykonávat úkoly i o sobotách. V některých čtvrtích řidiči nerespektují dopravní značení a vozidla nepřeparkovávají, např. protože je řidič v práci, proto některé ulice jsou naplánovány na sobotu, aby většina řidičů mohla v klidu přeparkovat.


20.3. Chopinova  

         Ibsenova

         Nehrova

         Fibichova

         Vrchlického 

         Purkyňova

 

21.3. Lesní

         Úzká

         Masarykova (okolo ředitelství lázní, nad Kolonádou až na Goethovo nám.)

         horní část Goethovo náměstí (museum, hotel Hvězda)


22.3. Karlovarská až ke Kolibě

         Karlovarská ke Hvězdě

         spodní část Goethovo nám.

         Lázeňská

         Reitenbergerova k Novým Lázním


23.3. Dusíkova

         Masarykova pěší (pod Kolonádou)

         Anglická ke křižovatce se Zeyerovou

         Klíčova

         Pod Panoramou - část (od ostrůvku - nad Anglickou)

         Reitenbergerova od Nov. Lázní ke kruhové křižovatce (u hotelu Bohemia)

 

24.3. Pod Panoramou (od ostrůvku - na Zeyerova)

         Zeyerova (celá)

         Anglická (od křižovatky se Zeyerovou ke křižovatce s Křižíkovou)

         Anglická okolo Lilu (na Hlavní tř.)


25.3.   Boženy Němcové

           Máchova           

           Křižíkova

           Lužická (východní strana - zahrádky),

           Komenského (východní strana - školka u nemocnice)

           Jiráskova

         

27.3.   Třebízského (od Pramenské k divadlu)

           Za divadlem

           Hlavní tř. (od hotelu Pacifik ke křižovatce s Ruskou)

 

28.3.  Pramenská (od odbočky na hřbitov ke škole Sever - Gymnázium)

          Ruská (od Severu kolem Radnice)

          Mladějovského

          Hlavní tř. (od křižovatky s Ruskou  ke kruh. křižovatce u hotelu Bohemia)

        

29.3.  Ruská (od školy Sever k hotelu Continental - dříve Slovan)

          Příkrá

          Za Slovanem

          Hlavní tř. (od knihovny ke spořitelně)


30.3.  Lidická

          Dykova

          Hlavní tř. (od knihovny směr Baťa)

 

31.3.  před poštou

          Poštovní

          Masarykova (od kruh. křižovatky, TAXI, k poště)

          Hlavní tř. (od hotelu Bohemia k Policii ČR)

          před hotelem Cristal

 

1.4.  Tyršova

         Nerudova

         Luční

         K bazénu

         K zim. Stadionu


3.4.   Dvořákova

         Lužická (západní strana)

         Komenského (západní strana - škola Jih)

 

4.4.   Husova (od Chebské k Žižkově)

         Stavbařů

         Žižkova (k mateřské školce)

         Na Třešňovce

 

5.4.    Družstevní

          Bezejmenná (+ parkoviště v nové zástavbě)

          Dřevěná

 

6.4.    Janáčkova

          Smetanova

          Mánesova

 

7.4.    Na Výsluní

          Žižkova (západní strana - Panská Pole)

          Libušina

          U Pily

          Husova (od Žižkovy k nádraží)

 

8.4.    Nákladní

          Příčná

          Nádražní náměstí


10.4.  Kolárova (vnitřní - okolo hotelu Berlín)

          Kolárova (od Plzeňské Ke Klasu)

          Plzeňská + sídliště

         

11.4.  Kolárova (od Palackého na Plzeňskou)

          Na Průhonu

          Průběžná

          Růžová

          Zahradní

          U Ploché dráhy

 

12.4.   U nemocnice

           Za Zastávkou

           U Rybníčka

          Palackého (od Úšovické křižovatky ke Kovárně)

          Palackého 2 (před Kovárnou)  

 

13.4.  17.listopadu

          Česká

          Šafaříkova

          Hroznatova (parkoviště)


18.4.  Polní                         

          1. máje

          Škroupova                   

          Přátelství

          Kubelíkova

          Dukelská

          Kosmonautů   

          Mládežnická´


19.4.  Americká

          Seifertova

          Havlíčkova

          Franze Kafky


20.4.  Skalníkova

          Tepelská + domov důchodců

          Za Lunou

          Ke Stacionáři


21.4.  Za Školou

          Ke Kostelu

          Dobrovského

          Antoníček

          Palackého (od kovárny)

 

22.4. Dyleňská 

         Podhorská

         Za Tratí

         Na Voře dole, Na Voře nahoře

 

24.4.  Na Vyhlídce (obě strany)

          Krátká

          Potoční

          Zelená   

          Ve Vilkách

          Boční

 

25.4. Školní

         Čapkova

         Ladova

         třída Vítězství