Zimní údržba 2015-2016

27.11.2015 12:38

TDS, jakožto správce místních komunikací, provádí zimní údržbu v Mariánských Lázních. Jedná se především o údržbu místních komunikací včetně chodníků, parkovacích ploch, cest ve veřejné zeleni a v prolukách a parkovacích a odstavných míst.

Aktuální a schválený Operační plán zimní údržby naleznete ke stažení na odkazu uvedeném níže.

Operační plán.pdf (954993)