Veřejná zakázka - Zdvižná pracovní plošina - zjednodušené podlimitní řízení - soubory ke stažení

22.05.2014 14:38

Společnost TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. tímto oznamuje svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka zdvižné pracovní plošina na automobilovém podvozku do 3,5t.

Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky v souladu s pravidly a požadavky specifikovanými dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Veřejná zakázka a celý její průběh se řídí zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Níže  naleznete 

VÝZVU  K PODÁNÍ  NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

včetně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

 

Acrobat Reader

výzva_TDS_ML_05_2014.pdf (894,4 kB)

Word

výzva_TDS_ML_05_2014.doc (377,5 kB)