Veřejná zakázka malého rozsahu - posypová sůl 2014

22.07.2014 13:49

Společnost TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je dodávka posypové soli určené k zimní údržbě veřejných komunikací.

Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky v souladu s pravidly a požadavky specifikovanými dále ve Výzvě k podání nabídky

Níže  naleznete VÝZVU  K PODÁNÍ  NABÍDKY 

Acrobat Reader

výzva_sůl_2014.pdf (600348)

Word

výzva_sůl_2014.doc (54272)