Veřejná zakázka malého rozsahu - obnova vodorovného dopravního značení 2015

25.03.2015 14:00

Společnost TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je obnova vodorovného dopravního značení

Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky v souladu s pravidly a požadavky specifikovanými dále ve Výzvě k podání nabídky

Níže  naleznete VÝZVU  K PODÁNÍ  NABÍDKY 

výzva_VDZ_ML_2015.doc (135168)