Svoz bioodpadu

22.06.2016 12:49

od 1.6.2016 byl ve městě Mariánské Lázně rozšířen svoz tříděného odpadu a to o bioodpad

Svoz bioodpadu bude  probíhat 1x týdně (středa) ve vegetačním období od začátku dubna do konce října. V zimních měsících a v období vegetačního klidu mají občané Mariánských Lázní možnost odevzdat bioodpad zdarma ve sběrném dvoře. Ve sběrném dvoře jsou připraveny kontejnery, které slouží výhradně a pouze k ukládání odpadů ze zeleně (tzn. tráva, listí, větve), pokud je nelze kompostovat na vlastní zahradě.

Po městě byly umístěny kontejnery, které jsou barevně odlišeny hnědou barvou a jsou opatřeny polepy s nápisem „Bioodpad“.  Tyto kontejnery jsou zatím umístěny na stanovištích separovaného odpadu. Toto řešení nemusí být konečné a kontejnery se podle využití mohou přesunout z míst, kde nebudou obyvateli plnohodnotně využívány na místa s jejich lepším využitím. Seznam míst je k dispozici na MěU Mariánské Lázně odbor ŽP.

 

Proč třídit bioodpad?

Každý rok je ukládáno více než 3 miliony tun směsných komunálních odpadů, z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). Tyto bioodpady by mohly být vytříděny a využity pro výrobu bioplynu, elektrické energie a kompostu, který může obohatit zemědělskou půdu o tolik potřebný humus.

 

Co patří mezi bioodpad

 •   listí, tráva
 •   plevel
 •   zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny apod.
 •   zemina z květin
 •   kousky větví i keřů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)
 •   spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 •   zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek apod.
 •   čajové sáčky, kávová sedlina včetně filtrů
 •   skořápky z vajec
 •   podestýlka z chovu drobných zvířat

  

Co do bioopdadu nepatří

 •   celé větve nebo velké kusy dřeva (můžete odevzdat ve sběrném dvoře)
 •   tekuté zbytky jídel
 •   kosti, maso, uhynulá zvířata
 •   biologicky nerozložitelné látky
 •   exkrementy masožravých zvířat (zejména psí výkaly v mikrotenových sáčcích)
 •   uhelný popel
 •   sáčky z vysavače
 •   pleny
 •   jiné odpady

 

Bioodpad do nádob nevhazujte zabalený v igelitových pytlích nebo mikrotenových sáčcích, ale volně ho vysypte. V opačném případě je obsah celé nádoby / kontejneru znehodnocen.

Svoz pro město zajišťuje TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS s.r.o. Mariánské Lázně.

Doufáme, že tímto krokem jsme přispěli k tomu, že z našeho města ubudou černé skládky posekané trávy a ostatního bioodpadu volně odloženého v okolí.