Služba občanům města Mariánské Lázně

12.03.2020 11:11


TDS nabízí vyklízení a odvoz objemného
odpadu do sběrného dvora.


Je možno si objednat i pracovníky
k vyklízení nábytku apod. (objemného odpadu) z bytu do přistaveného
kontejneru, či valníku. Pokud si občan vyklízí byt sám, je nutné odpad rovnou
roztřiďovat (v případě neroztříděného odpadu účtujeme i činnost pracovníků
při rozdělování odpadu na sběrném dvoře).


Ceník prací pro občany města Mariánské
Lázně


 

POLOŽKA


 


 

Cena v Kč vč. DPH


 


 

Dělník určený k vyklízení


 


 

          200,-- Kč za hodinu práce


 


 

Kontejner


 


 

       1 000,-- Kč za 1 ks


 


 

Valník


 


 

          500,-- Kč za 1 ks

 


 

Jednorázový odvoz bez nutnosti
  přistavení valníku či kontejneru


 


 

          200,-- Kč za odvoz


 


Kontakty
pro objednání :

sekretariát p. Bc. Markéta Nejedlá      354 622 133, sekretariat@tds-ml.cz          

svoz odpadu p. Lenka Faměrová    354 624 468, ekonom@tds-ml.cz

 

Odkládání odpadu okolo nádob na odpad je považováno za vytváření černých skládek, což je pokutováno až do výše 50 000,-- Kč.  Občané Mariánských Lázní mají možnost předat bezplatně do sběrného dvora:

Objemný odpad - nábytek, koberce, lina, pračky a další podobné dosloužilé vybavení domácností; Papírové a lepenkové obaly; Plastové obaly; Skleněné obaly; Hliníkové obaly,Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné; Rozpouštědla; Kyseliny; Zásady; Fotochemikálie; Pesticidy; Zářivky; Výbojky; Vyřazená zařízení obsahující CHCIF - lednice, mrazáky; Oleje a tuky; ; Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky; Detergenty obsahující nebezpečné látky; Baterie a akumulátory; Vyřazená elektrická a elektronická zařízení; Kovy; Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (např. větve a dřevo ke štěpkování, tráva, listí, vypleté plevele, natě apod.)