Sběr oděvů a textilních materiálů

25.02.2016 12:49

Převzato z webových stránek Města Mariánské Lázně: www.muml.cz

 

Město Mariánské Lázně přistoupilo k rozšíření sběru tříděných složek komunálního odpadu.

Kontejnery na sběr použitých oděvů a textilních materiálů byly přistaveny k některým stávající stanovištím na tříděný odpad. Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis co do kontejneru patří a co nikoliv.

Do kontejneru patří veškerý čistý a suchý textil - oděvy, bytový textil, tj. záclony, závěsy, ložní prádlo, ručníky, potahy, ubrusy a deky, spárovaná nositelná obuv (doporučujeme svázat každý pár k sobě) v zavázaných nebo zauzlovaných PE pytlích nebo taškách.

Do kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, stany, spací pytle, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.

Textil doporučujeme ukládat zabalený do igelitových tašek nebo pytlů. Mějte prosím na mysli, že s tímto textilem je ručně manipulováno a volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.

Kontejnery budou pravidelně vyprazdňovány. Vývozy budou realizovány 1 x za 14 dní nebo podle potřeby s ohledem na jejich naplněnost.

Vytříděné ošacení a textilní materiály jsou poskytovány charitativním organizacím v rozsahu jejich požadavků, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích nebo v centrech pomoci. Ta část, která není již vhodná k nošení se dále třídí na savé materiály vhodné pro výrobu čistících hadrů, netkaných textilií, geotextilií dále na materiály určené pro výrobu tzv. hadrových lepenek. Zbytek tvoří nezpracovatelný odpad, který dosahuje jen cca 10 -15 % celkového objemu.

Partnerem města Mariánské Lázně v poskytování této služby je společnost DIMATEX CS spol. s r.o. Vybraná společnost je majoritním partnerem Diecézní charity Plzeň, která ve spolupráci s městem ML provozuje v našem městě sociální bydlení a současně podporuje Farní charitu Mariánské Lázně. Vzájemnou spoluprací uvedených subjektů je především zajištěn pravidelný přísun ošacení, obuvi aj. pro naší místní charitu, která je rozděluje potřebným žijícím v Mariánských Lázních.

Zavedení této služby má za cíl dále zvýšit úroveň třídění odpadu ve městě a zmenšit množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. Nezanedbatelné pozitivum tohoto sběru spočívá také v ochraně životního prostředí se znovu zhodnocením druhotných surovin.

 

SEZNAM STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ
1. U Pily – sběrný dvůr odpadů
2. Sídliště Panská Pole – Na Výsluní
3. Sídliště Panská Pole - Janáčkova
4. Sídliště Třešňovka
5. Bezejmenná
6. Sídliště Vora – Dyleňská/Za Tratím
7. Sídliště Vora – centrální parkoviště
8. Hlavní – parkoviště u „Dyleně“
9. Sídliště Plzeňská - Plzeňská
10. Palackého – „u kovárny“
11. Skalníkova – parkoviště
12. Kubelíkova
13. Franze Kafky – parkoviště
14. Potoční
15. Školní
16. Na Vyhlídce – u hřiště