Poděkování místopředsedy SKS za organizaci kongresu

06.05.2015 11:38

Komu:

Danielu Javůrkovi, jednatel společnosti

Technický a Dopravní Servis, s.r.o. /TDS/

Mariánské Lázně.

 

Věc:  

Poděkování za organizaci a zajištění Kongresu Sdružení komunálních služeb /SKS/ v Mariánských Lázních ve dnech  22. – 24.  dubna 2015.

 

Vážený pane řediteli, kolego!

 

    Rád bych Vám a celé Vaší společnosti TDS poděkoval za uspořádání Kongresu SKS, který jste připravoval a jehož jste byl hostitelem v Mariánských Lázních. Jménem rady SKS a členské základny, musím konstatovat, že ve čtyřiadvacetileté historii SKS, se jednalo o nejlepší setkání /Kongres/ našeho sdružení.

    Musím také vyzdvihnout účast zástupců Vašeho města, kraje i vysokých politických představitelů. O setkávání s těmito činiteli, bychom se měli snažit častěji a diskutovat v oblasti komunální sféry. Snad se nám to do budoucna bude dařit lépe naplňovat i díky vzoru, jenž jste nastavil. Já sám, jako Vy, jsem pořádal v našem městě setkání členské základny SKS a tak velmi dobře vím, kolik času a práce organizace akce obnáší. Věřím, že si město Mariánské Lázně uvědomuje potenciálu technických služeb, a že členství ve sdružení SKS, přispívá k rozvoji a zkvalitnění práce v komunálním sektoru. Takto členská základna též napomáhá k lepšímu životu v městech a obcích naší vlasti.

Přijměte prosím profesní obdiv a ještě jednou děkuji za velmi zdařilý průběh kongresu Vám, Vašim spolupracovníkům, ale i představitelům města.  

 

Ing. Martin Chudoba MBA

Místopředseda SKS