Opatření z důvodu viru COVID - 19

17.03.2020 10:05

TDS ruší po dobu vládních opatření:

1. pokladnu pro veřejnost

2. provoz veřejných WC

3. sběrný dvůr

4. ruční úklid

5. výlep plakátu (jen v případě potřeby)


Činnosti bez omezení          

a) svoz odpadu směsného i tříděného

b) svoz odpadkových košů

c) svoz černých skládek (dle požadavků OŽP)


3. Redukované činnosti:

a) Středisko úklidu zahájilo jarní úklid/blokové čištění jen strojně bez ručního úklidu a bez parkovacího omezení vozidel, aby řidiči nemuseli přeparkovávat a případně se shlukovat. Úklid bude probíhat dle již zveřejněného harmonogramu a v lázeňské části již v brzkých ranních hodinách (nebude rušen noční klid - hotely se postupně uzavírají).

b) Středisko oprav komunikací bude z důvodu bezpečnosti odstraňovat havarijní stavy na silnicích a chodnících (výtluky, propady), dále dopravní značení. Čištění česel - zajištěn bezpečný průtok potoků pod městem.

c) Středisko veřejného osvětlení - zprovoznění nutného osvětlení a odstranění havarijních zařízení - bezpečnost ve městě v nočních hodinách/ pohotovost.

d) Městský mobiliář - nutná údržba průtoků některých pramenů, např. Antoníčkův pramen dále opravy a nátěry laviček (pracovníci - respirátory) apod.

e) Středisko zeleně provede jen neodkladné záležitosti v době vegetačního klidu a odvoz jiného biologicky nerozložitelného odpadu.


- TDS ruší po dobu opatření pokladnu pro
veřejnost a další styk s veřejností - možný kontakt jen telefonicky, e-mailem či datovou schránkou.

- Pracovní doba zaměstnanců rozdělena i s přestávkami, zahájením a ukončením pracovní doby tak, aby se zaměstnanci co nejméně potkávali. Dále všichni zaměstnanci včetně paní uklízečky byli poučeni v 11. týdnu o zvýšené potřebě dodržování základních hygienických zásad navíc s použitím dezinfekčních prostředků a následně i použití ochranných prostředků (po dodání).

- U pracovníků THP bude omezena pracovní doba na nezbytné administrativní úkony.


Daniel Javůrek,

jednatel společnosti