Nakládání s bioodpadem a kovy v Mariánských Lázních - informace pro občany

06.05.2015 11:46

Povinnost třídit kovy a bioodpad od roku 2015 zavedla novela zákona o odpadech, která prošla Sněmovnou v září loňského roku. Sněmovna tak reagovala mimo jiné na varování MŽP před možnými sankcemi Evropské komise, která ČR hrozí při neplnění závazků vyplývajících z evropských směrnic. Patří mezi ně povinnost všech členských států třídit kovy od roku 2015 a snížit ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky o 50, respektive 65% v letech 2013 respektive 2020, oproti výchozímu stavu v roce 1995.

Podle vyhlášky si obce budou moci vybrat z několika způsobů, jak občanům umožnit třídění kovů i bioodpadů. Bude plně na vedení obcí a měst si zvolit takový způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější, nejjednodušší a nejlevnější.

Mezi způsoby třídění stanovené vyhláškou patří sběr skrze dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby, pytlový způsob sběru a v případě bioodpadů i např. bioplynové stanice nebo obecní a komunitní kompostárny.

Biologicky rozložitelný komunální odpad je od roku 2015 povinností obce třídit každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo  pak celoročně, již od 1. ledna 2015.

Po zvážení všech pro a proti a hlavně také z ekonomických důvodů město Mariánské Lázně zvolilo prozatím sběr bioodpadů rosltiného původu a kovů, a to formou sběru do velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny ve Sběrném dvoře odpadů a občané tak mohou kdykoliv v otevírací hodiny zde bioodpad ZDARMA odevzdat.

 

www.namir.cz

Mezi bioodpad rostlinného původu patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.