Motivační program 2022

18.08.2022 13:53

 

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladicí zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje.

Obcím zapojeným do systému zpětného odběru elektrozařízení provozovaného společností Elektrowin a. s. je při splnění kritérií poskytnuta finanční podpora, kterou může obec využít na dovybavení a zabezpečení míst zpětného odběru nebo na podporu informovanosti obyvatel obce.

Město Mariánské Lázně i v tomto roce splnilo základní kritéria i ostatní podmínky a získalo nárok na odměnu ve výši 30 000 Kč. Tuto částku jsme se rozhodli tentokrát investovat do elektronického zabezpečení sběrného dvora, kde je zřízeno místo zpětného odběru a byl nainstalován kompletně nový kamerový systém, který bude monitorovat celou plochu, kde jsou zpětně odebírána elektrozařízení a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru uzavřené s provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN a.s.

Děkujeme všem občanům města, kteří toto místo zpětného odběru využívají a elektrospotřebiče, které jim již dosloužily, zde odevzdají, jelikož i množství odevzdaných elektrospotřebičů je jednou s podmínek pro splnění kritérií pro získání finanční podpory.