Kongres Sdružení komunálních služeb v Mariánských Lázních

06.05.2015 11:27

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. ve spolupráci s městem Mariánské Lázně a Sdružením komunálních služeb, uspořádal třídenní Kongres SKS ve dnech 22. – 24. 4. 2015 v prostorách Společenského domu Casino v centru lázeňského města. Pro zúčastněné byl připraven bohatý odborný i doprovodný program. Součástí Kongresu byla i vystavená technika v prostorách kolem Společenského domu, kterou si mohla prohlédnout i veřejnost. K vidění byly komunální vozy (svozové, zametací, nákladní v agregaci se speciálními nástavbami), vysokozdvižné plošiny, sekací stroje, traktory a další menší technické vybavení. Účastníkům kongresu byly předvedeny ukázky technologií na opravy komunikací a velký zájem byl o ukázku mytí odpadových nádob či městský mobiliář. Dále si veřejnost, účastníci i představitelé města ML, mohli prohlédnout dobíjecí stanici a vyzkoušet vystavené elektromobily.

Nad Kongresem SKS převzal záštitu Hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel. Kongresu se zúčastnili místopředsedkyně poslanecké sněmovny Ing. Jaroslava Jermanová, senátor Ing. Zdeněk Berka, poslanec Ing. Roman Procházka, radní Karlovarského kraje pro životní prostředí Ing. Josef Hora, starosta města Mariánské Lázně Ing. arch. Vojtěch Franta, místostarostové Martin Hurajčik a Ing. Petr Třešňák a předseda Dozorčí rady TDS Ing. Oldřich Tobrman.

Akce se mohla konat také díky významné podpoře generálního partnera Kongresu SKS, kterým byla společnost Léčebné lázně Mariánské lázně a.s.

Kongresu v Mariánských Lázních se zúčastnilo celkem 277 účastníků, což je o třetinu více, než v minulých letech. Obrovským lákadlem jsou samotné Mariánské Lázně, které mají velmi dobrý zvuk a přitahují pozornost – to také zaznělo v projevech na kongresu i v hodnocení účastníků kongresu. Kromě toho Mariánské Lázně patří k nejčistším městům v republice, jsou vzorem pro ostatní města i v celoplošném mytí odpadových nádob.  

Pozitivnímu hodnocení kongresu napomohlo rozhodnutí Rady SKS, že podobná akce by se mohla uskutečnit v roce 2017 opět v Mariánských Lázních.

Daniel Javůrek, jednatel TDS