Informace občanům o veřejném osvětlení

19.06.2015 13:27

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. (TDS) jako správce veřejného osvětlení (V.O.) v Mariánských Lázních poskytuje informaci:

V minulém volebním období nebyla v rozpočtu města položka na investiční akce – potřebnou a postupnou rekonstrukci VO. Rozpočet města počítal jen s opravami VO (oprava poruch VO, světel, pojistek aj., také i mytí a nátěry zařízení a další údržba apod.). V některých částech města je ještě původní osvětlení včetně rozvodů kabelů a rozvodních skříní. Tato zařízení jsou již ve věku potřebné obnovy. Zvláště některé sloupy VO  a kabeláž v zemi jsou na hraně své životnosti, dle konstatování odborných pracovníků. Proto na počátku letošního roku se TDS domluvil s novým vedením města, z bezpečnostních důvodů, na revizi některých sloupů VO. Z více než dvou tisíc sloupů bylo vytipováno zaměstnanci TDS 100 sloupů, u nichž byla provedena diagnostika odbornou firmou a vydán protokol o odstranění celkem 36 rizikových sloupů na různých místech města. Jelikož toto bylo v období před významnými městskými akcemi (zahájení lázeňské sezóny, oslavy osvobození), nebylo tedy žádoucí v této době rozkopat chodníky (pro nové betonové základy sloupů). Byl proto zvolen postup, že se jednotlivé rizikové sloupy na různých místech města odstraní. Objednají se nové menší sloupy, které se vsadí do stávajících patek v zemi (tyto sloupy budou poté použity při rekonstrukci na sídlištích). Na tyto sloupy byla instalována světla nové technologie, která budou použita i při rekonstrukci VO v tom místě, kde jsou teď nainstalovaná, protože splňují potřebné parametry.
Mezi tím již probíhají přípravy na postupnou etapovou rekonstrukci VO v Mariánských Lázních. Před časem byly nově očíslovány sloupy, aktualizován pasport VO, odborná firma zpracovala generel a audit VO, z těchto materiálů se v současné době zpracovává návrh řešení rekonstrukce VO (nové osvětlovací tělesa, sloupy veřejného osvětlení, nové kabelové zemní rozvody a nové pojistné skříně s možnou dálkovou obsluhou a kontrolou VO i další nové technologické vymoženosti. Ty pomohou zlepšit osvětlení ulic např. ve špičce městského provozu ve večerních hodinách a zajistit např. úsporu elektrické energie v pozdních nočních hodinách apod. V letošním roce by se tedy měly dokončit veškeré administrativní přípravy, a pokud městské zastupitelstvo rozhodne kladně, mohlo by se s fyzickou postupnou rekonstrukcí začít již na jaře příštího roku a během několika let obnovit VO v místech, kde je zastaralé, nevyhovující zařízení.


Daniel Javůrek
Jednatel společnosti