Informace občanům o městských lavičkách

19.06.2015 13:31

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. (TDS) jako správce městského mobiliáře poskytuje informaci občanům ohledně městských laviček:

V průběhu minulých desítek let se pořizovaly do parků a městských komunikací lavičky průběžně nebo podle projektů investičních záměrů (např. rekonstrukce Hlavní třídy aj.), což se projevilo na existenci velkého množství různých druhů laviček po městě. V loňském roce se TDS dohodl s odborem investic (IDCR) a životním prostředí (ŽP), že dojde k ujednocení laviček dle lokalit města.
Také rozbité lavičky budou opraveny a devastované nahrazena novými dle finančních možností rozpočtu města. Samozřejmě je velkým problémem ničení laviček vandaly, bohužel v častých intervalech. Z těchto důvodů jsme hledali v minulém roce vhodné lavičky do odlehlých lokalit tak, aby vydržely funkční. Dále bezúdržbové, např. pod stromy. Dle pokynů odboru města některé lavičky TDS přemístil, další stávající opravuje a ostatní lokality doplňuje novými již zakoupenými lavičkami.
V lázeňské části města jsou jen lavičky lázeňské bílé, které pracovníci TDS průběžně opravují, lakují a nově opravené vrací zpět na určené místo. V ostatních částech města se opravují sídlištní a další parkové lavičky postupně.
Jsem rád, že se do problematiky laviček aktivně zapojila Ing. Rákosová z odboru ŽP, protože ženy mají větší cit pro estetiku. Rovněž jsem uvítal zájem nového vedení města, starosty i místostarostů o koncepčnost při pořizování, výběru a umístění laviček a bude se tím zabývat i Komise dopravy a urbanistiky MU.


Daniel Javůrek
Jednatel společnosti