Celkový průběh zimní údržby

23.01.2017 11:48

Zimní údržba města - obecně

Zimní údržba města spočívá ve zmírnění závad na komunikacích města.

Probíhá dle schváleného Operačního plánu zimní údržby (OPZÚ).

 

Postupuje dle priorit:

1. pořadí - hlavní komunikace / nejfrekventovanější silnice a chodníky

2. pořadí - vedlejší komunikace / boční ulice a sídliště

3. pořadí - ostatní nejméně frekventované vedlejší vozovky, cesty, dvory, hřbitov...

Pracovníci TDS se snaží komunikace v 1 a 2 pořadí zvládnout, v co nejkratší době, údržba trvá několik hodin případně i celou ranní směnu. Při vydatném sněžení se doba údržby prodlužuje, dokončení může být během dne (např. opakované výjezdy). 


Výjezdy techniky:

Od 02:00 hod. velké sypače na silnice (1x drť
- příjezdové a široké silnice města a 1x sůl - trasy MHD) Obě vozidla radlice/sypač.

Od 04:00 hod. menší technika na užší silnice a širší chodníky (2x traktor - radlice a 2x multikára - radlice / sypač), dále 2x malé traktůrky - radlice / sypač na úzké chodníky.

Od 06:00 hod. ruční úklid (2x vozidla s posádkou / zastávky MHD, přechody), (6x ruční dvojice pracovníků na šesti rajónech / schody, příkré cesty, vchody k domům na sídlišti). Zimní údržba při odpolední směně a o víkendech je zajišťována s omezeným počtem zaměstnanců.

 

V případě ustálení počasí se pracovníci TDS zaměřují na:

Technika - rozšiřování průjezdnosti na komunikacích, stahování rozbředlého sněhu nebo naopak posyp namrzajících povrchů komunikací, parkovací místa.

 

Ruční úklid - zajištění průchodu k parkovacím automatům, odpadkovým košům a průrazy ve sněhových mantinelech pro možnost přecházení přes ulici atd.