Blokové čištění města - úpravy z důvodu nepříznivého počasí

07.04.2021 12:33
Blokové čištění 2021
 
23.3. Na Vyhlídce pravá strana
Krátká
Potoční
Zelená 
Ve Vilkách
Boční
Na Vyhlídce levá strana 
24.3. Školní
Čapkova
Ladova
třída Vítězství
25.3. Dyleňská 
Podhorská
Za Tratí
Na Voře dole, Na Voře nahoře
26.3. Dvořákova
Lužická (pravá strana)
Husova (od Chebské ke Komenského)
29.3. Husova (od Komenského k Žižkova)
Komenského (pravá strana)
Stavbařů
Žižkova (levá strana)
30.3. Družstevní
Na Třešňovce
Bezejmenná (+ parkoviště v nové zástavbě)
Dřevěná
31.3. Janáčkova
Smetanova
Mánesova
1.4. Na Výsluní
Žižkova (pravá strana)
Libušina
 
JIŽ HOTOVO...
 
12.4. U Pily
Husova (od ul.Žižkova k nádraží)
Nákladní
Příčná
Nádražní náměstí
13.4. Anglická od kř. Zeyerova
Boženy Němcové
Máchova, Lužická (levá strana)
14.4. Komenského (levá strana)
Jiráskova
Křižíkova
15.4. U Nemocnice
U Zastávky
U Rybníčka
16.4. Kollárova (okolo hotelu Ferdinand-bývalý Berlín)
Kollárova (od Plz.ke Klasu)
Plzeňská sídliště
Plzeňská
19.4. Chopinova
Ibsenova
Fibichova 
Purkyňova
20.4. Nehrova
Vrchlického
Masarykova pěší
pr. Města Bad Hamburgu
21.4. Lesní
Úzká
Masarykova (okolo řed. Lázní nad Kolonádou až
na Goethovo nám)
horní část Goethovo nám (okolo Hvězdy)
22.4. Karlovarská od Esplanade
Karlovarská ke Hvězdě
spodní část Goethovo nám.
Lázeňská
Reitenbergerova k Nov. lázním
23.4. Dusíkova
Anglická k Lilu
okolo Lilu na Hl. třídu
Klíčova
část Pod Panoramou (od ostrůvku -na Anglickou)
Reitenbergerova od Nov. Lázní na kruhový objezd
26.4. Pod Panoramou (od ostrůvku - na Zeyerova)
Zeyerova (celá !)
Anglická od Lilu  křižovatce s Zeyerova
27.4. Třebízského
Pramenská (od hřbitova k Třebízského)
28.4. Třebízského (od Pramenská k divadlu)
Za divadlem
29.4. Před hřbitovem
Pramenská  (od odbočky na hřbitov ke škole Sever)
Ruská (od Severu k Anglikánský kostel)   
30.4. Ruská (od Anglikánský kostel k Hlavní tř.)
Mladějovského
Hlavní třída (od Pacifiku ke kř. s Ruskou)
3.5. Ruská (od školy Sever ke kř. Dykova)
Hlavní tř. (od kř. Ruská ke kruhovému objezdu)
4.5. Ruská (od kř. Dykova ke kř. Hlavní tř.)
Příkrá
Ruská (za hot. Continental)
Hlavní tř. (od Continentalu ke spořitelně)
5.5. Lidická
Dykova
Hlavní tř. (od Continentalu k Dykova-Baťa)
6.5. Před poštou
Poštovní
Masarykova (od kruh. objezdu k poště)
7.5. Před hotelem Cristal
Hlavní tř. (od Cristalu ke kruh. objezdu)
10.5. Tyršova
Nerudova
Luční
K bazénu
K zim. Stadionu 
11.5. Kollárova (od Palackého na Plzeňskou)
Na Průhonu
U Ploché dráhy
12.5. Průběžná
Růžová
U Ploché dráhy (k Palackého)
Palackého (od Uš. křižovatky ke kovárně)
13.5. Polní
17.listopadu
Tomáškova
DDM Dráček
14.5. Česká
Šafaříkova
Tomáškova
Hroznatova (parkoviště)
Palackého 2 (před kovárnou)
17.5. Kubelíkova                           
Dukelská
Kosmonautů   
Mládežnická
Přátelství
Škroupova
1. máje
18.5. Seifertova
Americká
Havlíčkova
Franze Kafky                       
19.5. Skalníkova
Tepelská (ke Skalníkova) + domov důchodců
Za Lunou
Parkoviště Jižní Město
Ke stacionáři
20.5. Tepelská (od Skalníkova)
Vnitřní část sídliště Tepelská
21.5. Za Školou
Ke Kostelu
Dobrovského
Antoníček
24.5. Palackého (od kovárny)
K dětskému domovu
*přilehlé uličky*
 
Pzn. V případě nepříznivého počasí možná změna termínů.