Aktuální zimní údržba - odvoz sněhu

23.01.2017 11:56

Informace o aktuálním stavu probíhající zimní údržby - odvoz sněhu

Z důvodu většího sněhového přídělu v průběhu měsíce ledna přistoupil TDS k odklizení sněhu z některých ulic města.


Začali jsme již na Tři krále v prvním týdnu před policií ČR.

Pokračovali ve druhém týdnu v ulicích Boženy Němcové, Nerudova, Luční, Lidická, Poštovní a Jiráskova.

Ve třetím týdnu probíhá v Třebízského (jen u domů ve střední části), Mladějovského, Bezejmenné a Dřevěné (dolní část), Dvořákové (slepá část), v Úšovicích část České ulice, na Voře Podhorská (jednosměrná, vnitřní sídlištěm) a na sídlišti Plzeňská (slepá ulice). Nainstalovány dopravní značky s termínem úklidu.


Z těchto výše jmenovaných ulic se odváží nebo byl odvezen nahromaděný sníh z důvodu bezpečnosti provozu a dopravní obslužnosti (vozidla zimní údržby, popeláři, hasiči apod.).


Odvoz sněhu začíná v úzkých, problematických ulicích, poté se přistupuje k širším ulicím, pokud se nahromadí větší množství sněhu, který překáží zimní údržbě nebo provozu na městských komunikacích. Mezi tím se snaží zaměstnanci TDS ručně (mezi vozidly) a technikou (v místech, kde v tu chvíli vozidla neparkují) pro-plužením odhrnut sníh pro jednodušší zaparkování.


Odvoz sněhu je finančně nákladná záležitost, proto z důvodu úspory finančních prostředků, dispečeři zimní údržby denně mapují stav na komunikacích a spolu s ředitelem společnosti pečlivě stanovují pořadí odvozu sněhu dle nutnosti a z kterých ulic.


Ředitel TDS informuje vedení města. V případě potřeby masivního odvozu sněhu hrozí-li kalamitní stav, žádá starostu města o souhlas. Takový stav v ML nenastal.