Aktuální činnosti TDS

08.03.2019 08:48

TDS a tedy ML započaly s úklidem po zimě, jako první v republice i přes vyšší nadmořskou výšku a tím větší množství sněhu. Zimní období končí 31.3. a od 1.4. může začít oficiálně jarní úklid. Jelikož jsme lázeňské město a byla zima s četnými sněhovými srážkami, chodníky jsou pokryty posypovou drtí. Začali jsme ihned, jak se oteplilo s úklidem komunikací "nahrubo" (ručně - zametení přechodů, schodů, zastávek MHD apod., strojně - postupné odhrnutí drtě z části chodníku na hlavních chodnících v lázeňské části i v ostatních obytných čtvrtích). Díky tomu že jsme začali s úklidem nahrubo již v únoru, bylo možné po chodnících chodit přes den za příznivého počasí po čisté části a ve večerních a brzkých ranních hodinách při námraze se mohli pohybovat chodci po drti, aby neuklouzli. Zároveň s tím jak taje sníh, bylo nutné uklízet poházené odpadky (což tvoří opravdu nepořádek), dále odvoz černých skládek, pohozený odpad od kontejnerů na celém území města, provádět opravy havarijních (nejhlubších) výtluků, instalovat poškozené dopravní značení, provádět prořezy v městské zeleni a opravit, umýt i vyexpedovat lázeňské lavičky. Tyto a další činnosti pokračují i v březnu, kdy přistupujeme postupně k blokovému čištění města v městských čtvrtích zatím jen tam, kde se může případně ještě provést zimní údržba chemickým posypem. 


V horní části města musíme postupovat podle odtávání zmrazků, jelikož zde byly (někde ještě jsou) hromady odhrnutého sněhu a drť v některých místech byla a je přimrzlá, stejně tak pohozené nedopalky. Proto se prováděl úklid tam, kde díky teplu (působení slunce) se již mohly chodníky zamést. S roztáváním zmrazků a zbytků sněhu nám pomáhá déšť a je možno přistoupit k úklidu i např. na cestičkách nad Zpívající fontánou apod. Nelze provádět kompletní zametení drti, jelikož v případě zimního počasí bychom museli opět provést posyp, tím bychom znehodnotili práci a plýtvali finančními prostředky města. Dále pokračují práce na nejfrekventovanějších místech ručně a strojně v ranních hodinách (do 8:00 hod). Po 8:00 již bude probíhat blokové čištění města v dalších částech Mariánských Lázní.